Zdalne rozliczanie czasu pracy kierowców

Zdalne rozliczanie czasu pracy kierowców

Usługi transportowe w Polsce bardzo prężnie się rozwijają. Czy to spedycja czy to transport autobusowy wiąże się z bezpieczeństwem i rejestracją czasu pracy kierowców na podstawie którego są później rozliczani. Do analiz wykorzystuje się narzędzia używane przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Rejestracja i analizy czasu pracy kierowców wiążą się postępowaniami administracyjnymi z Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Pracy oraz Urzędem Skarbowym. Podjęcie współpracy w ramach usługi określanej mianem: zdalne rozliczanie kierowców pozwoli na szybszą i pewną kontrolę kierowców oraz uregulowanie prawne w wielu kwestiach związanych z transportem w granicach Polski oraz poza jej granicami.

http://www.rejestracjapracykierowcow.pl

You must be to post a comment